Betekenis Ruiten Kaarten in Cartomancy

Home / Betekenis Ruiten Kaarten in Cartomancy
Betekenis Ruiten Cartomancy

Betekenis Ruiten Kaarten in Cartomancy

Betekenis Ruiten kaarten in Cartomancy: Wilt u (leren) kaartleggen met normale speelkaarten? Op deze pagina vindt u de betekenissen die horen bij de Ruiten kaarten. De numerieke Ruiten kaarten staan als groep kaarten symbool voor winst, rijkdom, zakelijk succes, geld en vastgoed.

De Ruiten hofkaarten duiden daarentegen (net als andere Hofkaarten) vrijwel altijd op een persoon. Hoewel de benamingen van de hofkaarten mannelijk of vrouwelijk zijn ligt het geslacht van de hofkaarten meestal niet vast. Wij gebruiken bewust het woord meestal aangezien de Ruiten Boer een uitzondering is op deze regel en altijd een man vertegenwoordigd.

De Ruiten Heer en Ruiten Vrouw volgen wel de ‘normale’ lijn. Deze kunnen om die reden zowel op een man (met een vrouwelijk karakter) alsook een vrouw (vaak met een mannelijk karakter) duiden.

Betekenis Ruiten Hofkaarten:

Anders dan bij bijvoorbeeld de betekenis van de Harten kaarten in Cartomancy worden de betekenissen van de Ruiten kaarten tijdens een legging met meerdere kaarten relatief sterk beïnvloed door de omliggende kaarten.

Dat gezegd hebbende verliezen de Ruiten kaarten (net als de Harten kaarten) niet hun volledige kracht wanneer deze omringd wordt door Schoppen kaarten. Anders dan bij andere kaarten versterken meerdere Ruiten kaarten elkaar minder sterk. Een hele rij Ruiten kaarten staat dus niet direct garant voor een glansrijke carriere of een zeer goed inkomen.

Zoals eerder gezegd vertegenwoordigen ook de Ruiten hofkaarten vrijwel altijd een persoon in uw leven. Hij of zij speelt op dit moment een belangrijke rol in uw leven of is direct verbonden aan uzelf of aan uw vraag. Aangezien Ruiten kaarten vrijwel altijd in het teken staan van geld, inkomen en werk zal een Ruiten Hofkaart vaak verwijzen naar een collega, werk, opdracht of leidinggevende.

Betekenis Ruiten Heer:

Kernwoorden:

Geleerd
Een ouder persoon
Arrogantie

 

 

Betekenis van deze kaart bij het voorspellen van de toekomst:

Ruiten Heer toont u een man (of iemand met een mannelijk karakter) met een zeer lichte huidskleur. Deze persoon heeft vaak blauwe, groene of grijs gekleurde ogen. Zijn haarkleur varieert van blond tot zwart vaak met daarin meestal enkele grijze haren. Als eerste Hofkaart uit de Ruiten reeks refereert de Ruiten Heer vrijwel altijd naar een ouder persoon.

Belangrijker dan het uiterlijk van de Ruiten Heer is hetgeen waar hij symbool voor staat binnen Cartomancy. Binnen de betekenis Ruiten Kaarten in Cartomancy staat de Ruiten Heer meestal symbool voor een dokter of psychiater. Wanneer dit erg ver van uw vraag afligt zou een alternatieve functie van de Ruiten Heer advocaat of ambtenaar kunnen zijn.

Deze kaart symboliseert iemand met kennis en ervaring. Hij of zij weet precies hoe het leven in elkaar steekt en deelt deze kennis met de mensen of hem of haar heen.

Een negatieve betekenis heeft de kaart van de Ruiten Heer echter ook. De Ruiten Heer is zich ervan bewust over meer kennis te beschikken dan de gemiddelde persoon. Hierdoor kan hij of zij een tikje arrogant uit de hoek komen.

Trekt u deze kaart als dagkaart? Dan adviseert deze kaart u om vandaag advies in te winnen bij iemand die kennis van zaken heeft.

Betekenis Ruiten Vrouw:

Kernwoorden:

Aantrekkelijk
Losbandig
De Minnares

 

 

Betekenis van deze kaart bij het voorspellen van de toekomst:

Hoewel de Ruiten Vrouw misschien niet meer de jongste is kan niemand ontkennen dat zij een aantrekkelijke (of op zijn minst) elegante dame is. Het uiterlijk van deze vrouw is niet in enkele woorden samen te vatten. Zij past zich aan aan de trends van het moment en transformeert haar uiterlijk hierdoor van tijd tot tijd.

Binnen de betekenis Ruiten Kaarten in Cartomancy representeert de Ruiten Vrouw traditioneel gezien een (tikje) losbandige vrouw die zich niet laat sturen door de meningen van anderen. Zij is extrovert, aanwezig, een gangmaker en iemand waarvan mensen vaak zullen zeggen dat zij oprecht zichzelf is.

Negatieve eigenschappen? Ook die heeft de Ruiten Vrouw. Van oudsher wordt zij zelfs vaak gezien als; ‘de andere vrouw’, of ‘de minnares’. Deze negatieve stempel heeft zij vaak aan zichzelf te danken doordat zij de regels van trouw niet altijd even nauw neemt heeft opgevolgd.

Trekt u deze kaart als dagkaart? Dan is de kans groot dat u vandaag een aantrekkelijk persoon ontmoet. Zijn of haar motieven zijn niet per definitie slecht. Dat gezegd hebbende is het wel verstandig om haar niet direct in vertrouwen te nemen.

Betekenis Ruiten Boer:

Kernwoorden:

Charmant
Aantrekkelijk
Egocentrisch

 

 

Betekenis van deze kaart bij het voorspellen van de toekomst:

Anders dan bij de andere (Hof)kaarten vertegenwoordigd de Ruiten Boer altijd een mannelijk persoon. Net als de andere Boeren in het spel betreft het altijd een jongere en/of jeugdig persoonlijkheid.

Ongeacht de kleur van zijn huid, haar of ogen is de Ruiten Boer altijd een aantrekkelijk man. Traditioneel gezien staat hij binnen Cartomancy zelfs symbool voor ‘de jonge god’. Hij is allereerst knap, maar straalt daarnaast ook rijkdom uit (of hij dat ook daadwerkelijk is? Dat is de vraag). Zijn karakter is vriendelijk, extrovert, materialistisch, oppervlakkig,

De Ruiten Boer heeft geen uitgesproken mening en lijkt ook weinig ‘echte’ doelen na te streven in het leven. Hij neemt iedere dag zoals deze komt en gaat ervan uit dat alles goed komt.

Negatieve eigenschappen heeft de Ruiten Boer net als ieder mens. Al moet gezegd worden dat deze negatieve eigenschappen door de Ruiten Boer vaak slecht verborgen worden. De Ruiten Boer heeft namelijk een jaloers karakter en is, op zijn zachts gezegd, vooral bezig met zijn eigen belang.

Trekt u deze kaart als dagkaart? Dan is het verstandig om mensen met een commercieel beroep vandaag te vermijden. Lukt dit niet? Probeer dan op zijn minst geen verplichtingen aan te gaan. De Ruiten Boer verkoopt zonder blikken of blozen namelijk nog ijs aan een ijsbeer.

Betekenis Ruiten Numerieke Kaarten:

Kaarten met een rode kleur hebben meestal een standvastig karakter. Dit betekend dat zij hun boodschap goed vast weten te houden ongeacht de omliggende kaarten. Dit is ook van toepassing op de Rode numerieke kaarten.

Dat gezegd hebbende zijn zij niet volledig bestand tegen de invloeden van omliggende kaarten. Hierdoor verliezen ook zij (zelfs iets eerder dan Harten kaarten) iets van hun glans wanneer zij omringd worden door schoppen kaarten.

Trekt u slechts één kaart? Bijvoorbeeld als dagkaart? Dan hoeft u geen rekening te houden met externe factoren (of kaarten) en kunt u de betekenis van de Ruiten kaarten lezen in zijn meest pure vorm.

Ruiten Aas:

Ruiten Aas BetekenisKernwoorden:

Diploma
Ring
Een nieuwe (zakelijke) start

 

 

Betekenis van deze kaart bij het voorspellen van de toekomst:

Traditioneel gezien is de Ruiten Aas de kaart die een belangrijk document vertegenwoordigd. Nu kan deze betekenis voor vele verschillende documenten staan, maar vaak betreft het een diploma. Andere opties zijn er uiteraard ook. Denk hierbij bijvoorbeeld aan; een geboorte certificaat, een belangrijke brief, een zakelijke overeenkomst of een huwelijkscontract.

Ruiten Aas refereert tevens naar een ring, juwelen, en een persoon met autoriteit. Aangezien iedere Aas ‘een nieuw begin’ vertegenwoordigd zou de ring kunnen staan voor een huwelijk (of aanzoek). Valt deze kaart naast een Vrouw, Heer of Boer? Dan staat deze kaart (ongeacht de reeks waar de andere Hofkaart onderdeel vanuit maakt) voor de start van een nieuw bedrijf.

Valt deze kaart tot slot op een positie welke ‘reizen’ als thema of kernwoord heeft? Dan staat deze kaart voor een paspoort, id kaart of visum.

Trekt u deze kaart als dagkaart? Dan betekend dit meestal dat u vandaag een belangrijk bericht of document ontvangt. In uitzonderlijke gevallen betekend dit dat u vandaag een aanzoek krijgt.

Ruiten Twee:

Ruiten Twee BetekenisKernwoorden:

Klein geld bedrag
Een bericht
Juwelen

 

 

Betekenis van deze kaart bij het voorspellen van de toekomst:

Hoewel Ruiten Twee niet de allerbeste kaart is het uit deck binnen Cartomancy is het wel “èèn van de beste” kaarten die u kunt trekken tijdens het voorspellen van de toekomst. De belangrijkste betekenis van Ruiten Twee is namelijk dat deze staat voor goed nieuws. Dit goede nieuws zal niet groots en levens veranderd zijn, maar ondanks dat staat deze kaart voor een positief bericht.

Aan wat voor soort bericht u kunt denken? Bijvoorbeeld aan een kleine belasting teruggave, of een overzicht van uw bankrekening die laat zien dat u (nog) niet rood staat. Vaak betreft het bericht waarin staat dat u een klein geld bedrag (terug) zult ontvangen.

Traditioneel gezien staat Ruiten Twee ook voor een set juwelen of een cadeau die uit twee delen bestaat. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan oorbellen of een ring die bij een ketting past.

Trekt u deze kaart als dagkaart? Dan staat de boodschap van deze kaart in lijn met de rest van zijn betekenis wat betekend dat deze kaart voorspelt dat u vandaag goed nieuws zult ontvangen.

Ruiten Drie:

Cartomancy Ruiten DrieKernwoorden:

Drie partijen
Piramide
Groei

 

 

Betekenis van deze kaart bij het voorspellen van de toekomst:

Ruiten Drie refereert vrijwel altijd naar een baan/werk in het algemeen en staat daarnaast meestal specifiek voor een deal met drie kanten of partijen. Deze kaart schetst u een financiële piramide. U begint klein maar creëert nu een basis die het mogelijk maakt om groter te groeien.

Trekt u deze kaart in een legging met meerdere kaarten? Dan kunt u de groei van deze piramide afleiden aan de kaarten waarmee deze kaart omringd is. Is de Ruiten Vier bijvoorbeeld omringd door Schoppen? Dan zal er minder sprake van groei zijn dan wanneer deze wordt omringd door rode kaarten.

Ruiten Drie staat daarnaast voor groei. Valt deze kaart op een plek die u als persoon representeert? Dan kunt u bij groei denken aan persoonlijke groei.

Trekt u deze kaart als dagkaart? Dan is de boodschap van deze kaart dat u vandaag start met iets dat de potentie heeft om groter te worden.

Ruiten Vier:

Cartomancy Ruiten VierKernwoorden:

Juwelen
Kluis
Bureau

 

 

Betekenis van deze kaart bij het voorspellen van de toekomst:

Ruiten Vier staat (net als alle andere vieren) voor een object of situatie met vier kanten. Aangezien het een ruiten kaart is, gaat het hier over geld, uw zakelijke omgeving of uw sociale status. Meestal symboliseert deze kaart uw kantoor. Maar de kaart kan ook staan voor een kluis of voor een geschenk bestaande uit juwelen in een mooie doos.

Binnen de betekenis Ruiten Kaarten in Cartomancy is Ruiten Vier een van de weinige kaarten die vrijwel volledig beïnvloed wordt door de kaarten die om hem heen liggen. Hierdoor is deze kaart vrij flexibel maar, helaas, ook lastig om te duiden. Valt deze kaart bijvoorbeeld in een legging die gedomineerd wordt door Harten kaarten? Dan is ook de boodschap van deze kaart positief en liefdevol. Valt de kaart echter in een legging waarin Schoppen overheersen? Dan is de boodschap van deze kaart minder positief en kan deze bijvoorbeeld staan voor een gedwongen verandering van baan.

Trekt u deze kaart als dagkaart? Ook dan is zijn boodschap lastig te duiden. Omdat het echter om een dagkaartlegging (dus een legging zonder andere kaarten gaat) is de boodschap vaak praktisch. Zo voorspelt de kaart, in dit geval, bijvoorbeeld dat u vandaag iets in een kluis vind of stopt. Of, nog iets dagelijkser, dat u vandaag veel tijd op kantoor door zult brengen.

Ruiten Vijf:

Cartomancy Ruiten Vijf betekenisKernwoorden:

Notaris
Vuur
Juridische documenten

 

 

Betekenis van deze kaart bij het voorspellen van de toekomst:

Ook Ruiten Vijf is een kaart met een praktisch karakter. Over het algemeen staat deze kaart namelijk voor juridische documenten. De traditionele betekenis van deze kaart is; U zult een brief van een notaris ontvangen. De inhoud van de brief word duidelijker wanneer er meer kaarten in het spel zijn. Dit doordat de kaarten om deze kaart heen invloed hebben op de boodschap van deze kaart. Valt deze kaart bijvoorbeeld in een legging met voornamelijk Schoppen Kaarten? Dan zou de brief kunnen gaan over een testament.

Binnen de betekenis Ruiten Kaarten in Cartomancy heeft Ruiten Vijf ook een klassieke betekenis. Deze kaart wordt van oudsher namelijk gezien als de kaart die vuur symboliseert.

Valt deze kaart op een persoonsgebonden plek binnen een legging? Dan staat vuur voor warmte en het verbranden van het verleden.

Trekt u deze kaart als dagkaart? Dan voorspelt deze kaart vaak dat u vandaag afstand van iets of iemand neemt en het verleden achter u laat.

Ruiten Zes:

Waarzeggen met speelkaarten Ruiten zesKernwoorden:

Salaris stijging
Taak succesvol volbracht
Promotie

 

 

Betekenis van deze kaart bij het voorspellen van de toekomst:

Ruiten Zes is een positieve kaart die zich richt op de zakelijke kant van het leven. Het is een kaart die vrijwel altijd een simpele dagelijkse boodschap voor u heeft. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dat u (vandaag of op korte termijn) een taak met succes afrond, of net volbracht heeft. Wellicht heeft u deze taak niet alleen volbracht, toch zal eer de uwe zijn. Daarnaast voorspelt deze kaart dat uw salaris zal stijgen en een promotie in het verschiet ligt.

Valt deze kaart op een plek die u als persoon vertegenwoordigd? Dan voorspelt deze kaart dat u zakelijk gezien kunt rekenen op succes en vooruitgang. Valt deze kaart echter op een positie die een mogelijke nieuwe liefde representeert? Dan voorspelt deze kaart dat uw nieuwe partner succesvol is.

Trekt u deze kaart als dagkaart? Dan is de boodschap van deze kaart dat u een taak succesvol volbrengt.

Ruiten Zeven:

Kernwoorden:

Geld
Gokken
Financiële status

 

 

Betekenis van deze kaart bij het voorspellen van de toekomst:

Ruiten Zeven staat voor een positieve verandering in uw financiële status. Uw bedrijf zal groeit of er komt een betere baan op uw pad met een beter salaris. Ruiten Zeven is tevens de ‘kaart van het gokken’ het kan dus zijn dat u geld in zult zetten in een gok spel. Of u geld zult winnen met dit spel is afhankelijk van de omliggende kaarten. Wordt deze kaart omringd door rode kaarten? Dan zult u winst maken. Wordt deze kaart echter omringd door zwarte kaarten? Dan zult u geld verliezen door gokken.

Ruiten Zeven is ook de kaart die voorspelt dat u financieel gelukkig bent, of zult zijn. Uw financiële situatie is wellicht niet perfect, maar dat gezegd hebbende, bevind u zich ook zeker niet in een lastig pakket.

Trekt u deze kaart als dagkaart? Dan is de boodschap van deze kaart dat u vandaag beter op safe kunt spelen en maar beter geen gokje kunt wagen.

Ruiten Acht:

Cartomancy Ruiten AchtKernwoorden:

Winst
Extra Geld
Tweede baan

 

 

Betekenis van deze kaart bij het voorspellen van de toekomst:

Ruiten Acht staat voor ‘extra geld’ geld. En dan met name voor geld wat u niet direct nodig heeft om te voorzien in uw dagelijkse behoeften. Het geld waar deze kaart naar verwijst komt meestal niet uit uw salaris. Aannemelijker is dat dit geld voortkomt uit een hobby die geld oplevert. Daarnaast zou het ook kunnen gaan om geld uit een tweede baan.

Wanneer deze kaart naast Ruiten Zeven komt te liggen dan vertegenwoordigd Ruiten Acht het geld wat u heeft gewonnen of zult gaan winnen in een (gok) spel. Valt deze kaart binnen een legging op een positie die uw werk vertegenwoordigd? Dan voorspelt deze kaart dat u kunt uitkijken naar een bonus of winstuitkering.

Trekt u deze kaart als dagkaart? Dan voorspelt deze kaart dat u een klein geldbedrag ontvangt of zult vinden. In beiden gevallen gaat het voornamelijk om een (zeer) klein bedrag.

Ruiten Negen:

Kernwoorden:

Inkomen
Geld
Uitkering

 

 

Betekenis van deze kaart bij het voorspellen van de toekomst:

Ook Ruiten Negen vertegenwoordigd opnieuw (extra)geld. Bijzonder aan deze kaart is dat hij echter niet staat voor geld wat voort komt uit uw salaris. Deze kaart spreekt namelijk eerder over geld wat u zult ontvangen uit een uitkering. Lijkt dit in uw geval zeer onwaarschijnlijk? Dan kan deze kaart ook staan voor een belasting teruggave of voor een andere vorm van geld welke u vanuit de overheid ontvangt.

Binnen de betekenis Ruiten Kaarten in Cartomancy heeft Ruiten Negen ook een klassieke betekenis en minder positieve betekenis. Deze kaart wordt van oudsher namelijk gezien als de kaart die ‘te laat zijn’ symboliseert. Dit is uiteraard erg breed maar meestal betekend deze kaart dat u een kans heeft gemist of (bewust) heeft laten liggen.

Trekt u deze kaart als dagkaart? Dan is de betekenis van deze kaart vrijwel altijd bijzonder alledaags en voorspelt de kaart over het algemeen dat u uw best moet doen om niet te laat te arriveren op uw werk of bij een afspraak.

Ruiten Tien:

Kernwoorden:

Carrière
Succes
Rijkdom

 

 

Betekenis van deze kaart bij het voorspellen van de toekomst:

Ruiten Tien staat voor een succesvolle carrière. De kaart vertegenwoordigd succes, veiligheid, rijkdom en vrijheid van financiële zorgen. Heeft uw vraag te maken met een baan? Dan verteld deze kaart u dat u binnen een nieuwe baan of binnen uw huidige werk voldoening zult vinden. Deze kaart voorspelt dat uw carrière zal succesvol zijn. Wanneer dit moment is bereikt hangt af van uw persoonlijke wensen rondom dit onderwerp.

Binnen de betekenis Ruiten Kaarten in Cartomancy heeft Ruiten Tien ook een klassieke betekenis. Deze kaart wordt van oudsher namelijk gezien als de kaart die de bank symboliseert. Deze kaart wordt daardoor beschouwd als een kaart die laat zien dat uw financiële middelen zullen groeien.

Trekt u deze kaart als dagkaart? Dan beloofd vandaag een succesvolle dag te worden voor u.

X