Klaveren Aas

klaveren-aasKlaveren Aas

Kernwoorden:

Contact
Uitnodiging
Bericht

Betekenis van deze kaart bij het voorspellen van de toekomst:
Klaveren Aas staat voor contact, en dan in een vrij brede zin.
Hij staat voor telefonisch contact, een zakelijke brief of email, of een sociale uitnodiging.
Hij toont de drang om belangrijke berichten op de juiste manier en zorgvuldig af te handelen.
Dit is nodig zodat u het achter u kunt laten en verder kunt gaan.

Klaveren Aas staat tevens voor het begin van een nieuw bedrijf.

Benieuwd naar wat uw toekomst in petto heeft? Contacteer dan een van onze mediums op de Astrolijn.

Klaveren twee

klaveren-tweeKlaveren twee

Kernwoorden:

Tijdskaart
Partnerschap
Roddels


Betekenis van deze kaart bij het voorspellen van de toekomst:
Klaveren twee is een kaart (zoals vele klaveren kaarten) met vele betekenissen.
Allereerst staat hij (omdat het een twee is) voor een partnerschap tussen twee personen.
Daarnaast voor roddels, nieuws, en een kleine geld transactie.

Een van de belangrijkste betekenissen van de Klaveren twee is echter,
dat hij gezien mag worden als een kaart die tijd aangeeft. Omringd door harten geeft hij aan “het is tijd voor liefde”.
Omringd door schoppen echter geeft hij aan “uw tijd begint op te raken”.
Let dus goed op de ligging van deze kaart tegenover de andere kaarten.
Staat hij op de plaats van het verleden dan is het tijd om het verleden te laten rusten.
Staat hij op de plaats van de toekomst “tijd om aan de slag te gaan”.

Benieuwd naar wat uw toekomst in petto heeft? Contacteer dan een van onze mediums op de Astrolijn.

Klaveren Drie

klaveren-drieKlaveren Drie

Kernwoorden:

Geluk
Begin
Bedrijf/onderneming


Betekenis van deze kaart bij het voorspellen van de toekomst:
Klaveren drie is een kaart van geluk, en dan met name op het zakelijke vlak.
U begint een klein bedrijfje, dit bedrijf heeft echter de wortels om groter te groeien.
Het is het begin van een winstgevende onderneming.
De kans is echter groot dat u deze ondermening niet alleen zult starten,
de kaart refereert namelijk naar een partnerschap tussen twee personen.
U ontvangt tevens (of alleen) een uitnodiging voor een sociale gebeurtenis.

Benieuwd naar wat uw toekomst in petto heeft? Contacteer dan een van onze mediums op de Astrolijn.

Klaveren vier

klaveren-vierKlaveren vier

Kernwoorden:

Voertuig
Constructie
Ontwerpen


Betekenis van deze kaart bij het voorspellen van de toekomst:
Deze kaart pas precies binnen de lijn van klaveren.
Het is een kaart met verschillende kanten.
Daarnaast is het een typische nummer vier, hij toont u iets met vier onderdelen.
In het geval van de klaveren vier gaat het dan om vier wielen en heeft het te maken met een voertuig.
Hij toont uw (nieuwe) auto, een bus, taxi, trein of metro.
Daarnaast is deze kaart het symbool van constructie, het creëren van een basis.
En als laatste geeft hij aan dat u gaat (of iets gaat doen met) het ontwerpen van jurken, het maken van een kast,
werken met houd, of mogelijke mechanische begaafdheden.

Benieuwd naar wat uw toekomst in petto heeft? Contacteer dan een van onze mediums op de Astrolijn.

Astro Contact (Credits)