Bekers Zes

bekers-zes
Kernwoord bij Bekers 6:

Verhuizing

Korte omschrijving:
Het is wellicht een goed moment om eens stil te staan bij uw huidige verblijf plaats.
Bent u hier gelukkig? Of verlangd u er misschien naar om dichter bij uw oorspronkelijke verblijfplaats te gaan wonen?
Het antwoord op uw vragen liggen misschien verborgen in een vergelijkbare situatie in het verleden.
Mocht het huidige probleem voorkomen uit het verleden, dan is het tijd om het verleden los te laten.

Astro Contact (Credits)